Phòng

Bổ xung vào danh 14:00-18:00 giờ / trả phòng đến 10:00 giờ Xin cho biết thời gian ưa thích của bạn ăn tối (18: 00/18: 30/19: 00-) trong hộp yêu cầu đặc biệt tại thời điểm đặt phòng. Du khách phải kiểm tra bằng 19:00 đến ăn tối tại khách sạn này. Khách hàng những người kiểm tra sau thời gian này có thể không được phục vụ bữa tối và không hoàn trả sẽ được cung cấp.