ห้องพัก

การเช็คอิน 14:00-18:00 ชั่วโมง / เช็คเอาท์ได้ถึง 10.00 นกรุณาระบุเวลาอาหารเย็นที่คุณต้องการ (18: 00/18: 30/19: 00-) ในกล่องพิเศษคำขอในขณะที่จอง ผู้เข้าพักต้องเช็คอิน 19.00 รับประทานอาหารเย็นในที่พักนี้ ผู้เข้าพักที่เช็คอินหลังเวลานี้อาจไม่มีให้บริการอาหารเย็นและไม่มีการคืนเงินจะได้รับ