เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกขึ้น เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อ เท่ากับท่านยอมรับการใช้คุกกี้บนอุปกรณ์ของท่านตามที่เราได้ระบุไว้ใน นโยบายคุกกี้.
จองทันที

Effective Date: 2, 2015

This privacy statement applies to musashiya-jp.book.direct owned and operated by Hotel Musashiya. This privacy statement describes how we collect and use the personal information you provide on our web site: musashiya-jp.book.direct. It also describes the choices available to you regarding our use of your personal information and how you can access and update this information. We may amend this privacy statement from time to time, so visit this page regularly to keep abreast of the updates

The type of personal information we collect.

The types of personal information that we collect include:

 • Your first name, last name, email address, phone number and home address;
 • Credit card details (type of card, credit card number, name on card, expiration date and security code);
 • Guest stay information, including date of arrival and departure, special requests made, observations about your service preferences (including room preferences, facilities or any other services used);
 • Information you provide regarding your marketing preferences or in the course of participating in surveys, contests or promotional offers;

When you visit our website, even if you do not make a reservation, we may collect certain information, such as your IP address, which browser you’re using, and information about your computer’s operating system, application version, language settings and pages that have been shown to you. If you are using a mobile device, we might also collect data that identifies your mobile device, device-specific settings and characteristics and latitude/longitude details. When you make a reservation, our system registers through which means and from which websites you have made your reservation. If this data can identify you as a natural person, this data is considered personal information which is subject to this privacy statement.

You may always choose what personal information (if any) you wish to provide to us. If you choose not to provide certain details, however, some of your transactions with us may be impacted.

Why do we collect, use and share your personal information?

 • Reservations: we use your personal information to complete and administer your online reservation and to send you a confirmation email, a pre-arrival email and provide you with information about the area and our accommodation.
 • Customer service: we use your personal information to provide customer service.
 • Guest reviews: we may use your contact information to invite you by email to write a guest review after your stay. This can help other travelers to choose the accommodation that suits them best.
 • Marketing activities: we also use your information for marketing activities, as permitted by law.
 • Other communications: there may be other times when we get in touch by email, by post, by phone or by texting you, depending on the contact information you share with us. There could be a number of reasons for this:
  • We may need to respond to and handle requests you have made.
  • If you have not finalised a reservation online, we may email you a reminder to continue with your reservation. We believe that this additional service is useful to you because it allows you to carry on with a reservation without having to search for the accommodation again or fill in all the reservation details from scratch.
  • When you use our services, we may send you a questionnaire or invite you to provide a review about your experience with our website.
 • Comply with regulatory and legal obligations: we may use your personal information to comply with regulatory and legal obligations.
 • Fraud detection and prevention: we may use your personal information for the detection and prevention of fraud and other illegal or unwanted activities.
 • Improving our services: finally, we use your personal information for analytical purposes, to improve our services, to enhance the user experience, and to improve the functionality and quality of our online travel services.

How do we share your personal information with third parties?

We may share your personal information with third parties as set out below.

 • Third-party service providers: We may use service providers to process your personal information strictly on our behalf. This processing would be for purposes such as facilitating reservation payments, sending out marketing material or for analytical support services. These processors are bound by confidentiality clauses and are not allowed to use your personal data for their own purposes or any other purpose.
 • Competent authorities: We disclose personal information to law enforcement and other governmental authorities insofar as it is required by law or is strictly necessary for the prevention, detection or prosecution of criminal acts and fraud.

Retention of Personal Information

We will retain your personal information for as long as we deem it necessary to provide services to you, comply with applicable laws (including those regarding document retention), resolve disputes with any parties and otherwise as necessary to allow us to conduct our business. All personal information we retain will be subject to this privacy statement.

 

Cookies

What is a cookie?

Cookies are small data files that a website can place on your computer or mobile device when you visit that website. Most websites use cookies because they help to make the website work better.

How do we use cookies?

We try to give you an advanced and user-friendly website in accordance with your needs and wishes. To achieve this, our website uses the following types of cookies:

 • Technical cookies: We use technical cookies to show you our website. These technical cookies are absolutely necessary for our website to function properly.
 • Functional cookies: We also use functional cookies to remember your preferences and to help you use our website efficiently and effectively.
 • Analytics cookies: We use these cookies to gain insight into how you use the website, to find out what works and what doesn’t, to optimize and improve our website, and to ensure we continue to be interesting and relevant. The data we gather includes which webpages you have viewed, which referring/exit pages you have entered and left from, which platform type you have used, date and time stamp information and details such as the number of times you click on a given page, your mouse movements and scrolling activity and the text they type while using our website. These analytic cookies may collect personal information.

How long do our cookies stay active?

The cookies we use have varying lifespans, depending the purpose for which the cookie is used. The maximum lifespan we set on some is five years from your last visit to our website. You can erase all cookies from your browser any time you want.

Do we use third-party cookies?

Yes, we use the services of third-party providers for analytical purposes, for example by Booking.com. These analytical tracking technologies include: cookies, beacons, tags and scripts. Booking.com may also place cookies for its own purposes as further described in http://www.booking.com/content/privacy.html. The tracked information is used within Hotel Musashiya in the marketing automation, customer relationship management, and business intelligence systems. These technologies are used in analyzing trends, administering the site, tracking users’ movements around the site and to gather demographic information about our user base as a whole. We may receive reports based on the use of these technologies by these companies on an individual as well as aggregated basis. The providers we use are committed to establishing responsible business and data-management practices and standards.

How can you manage your cookie preferences?

Using your browser settings in, for example, Internet Explorer, Safari, Firefox or Chrome, you can set which cookies to accept and which to reject. Where you find these settings depends on which browser you use. You can go to the "Help" function in their browser to locate the settings they need.

 

Security

What security procedures do we have in place to safeguard your personal information?

We use appropriate business systems and procedures to protect and safeguard any personal information given to us. We also use security procedures and technical and physical restrictions for accessing and using the personal information on our servers. Only authorized personnel are permitted to access personal information in the course of their work.

Access to Information

How can you control the personal information you have given to us?

You have the right to review the personal information we keep about you. You can request an overview of your personal information by emailing us at musasiya@eos.ocn.ne.jp. We kindly request you to please write “Request personal information” in the subject line of your email.

We ask you to keep your personal information accurate and up to date. If the personal information we have about you is incorrect, out-of-date or not relevant anymore for the purposes collected, we will update or remove it at your request. We kindly request you to contact musasiya@eos.ocn.ne.jp. We will respond to your request within 30 days. However, we may need to retain certain information, for example, for legal or administrative purposes, such as record keeping or to detect fraudulent activities.

Contact Us

Hotel Musashiya controls the processing of personal information collected from the website and via the cookies. Hotel Musashiya at Motohakone 20. If you have any suggestions, requests or comments about privacy, personal information, cookies and how we handle personal information, you can send an email to musasiya@eos.ocn.ne.jp.

แถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

เริ่มมีผลบังคับใช้: ธันวาคม ค.ศ. 2017

แถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้กับ www.ashinoko.jp ซึ่งเป็นของและดำเนินการโดย โรงแรมมุซาชิยะ โดยแถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านแจ้งไว้บนเว็บไซต์ของเรา (www.ashinoko.jp) นอกจากนี้ แถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจะแจ้งทางเลือกของท่านต่อการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีที่ท่านจะสามารถเข้าถึง รวมทั้งอัปเดตข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ เราอาจดำเนินการแก้ไขแถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งเป็นคราว ดังนั้นโปรดเข้าชมหน้านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่ท่านจะได้รับข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอ

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมประกอบด้วย:

 • ชื่อ นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ของท่าน
 • ข้อมูลบัตรเครดิต (ประเภทของบัตร หมายเลขบัตรเครดิต ชื่อบนบัตร วันที่บัตรหมดอายุ และรหัสรักษาความปลอดภัย)
 • ข้อมูลการเข้าพักของลูกค้า รวมถึงวันที่เช็คอินและเช็คเอาท์ คำขอพิเศษ และข้อมูลความต้องการของท่านต่อบริการของที่พัก (เช่น ประเภทห้องพักที่ต้องการ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการอื่น ๆ ที่ท่านใช้บริการ)
 • ข้อมูลที่ท่านระบุเกี่ยวกับความต้องการด้านการตลาด หรือข้อมูลจากการร่วมตอบแบบสอบถาม การประกวด หรือข้อเสนอโปรโมชั่น

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ถึงแม้ท่านจะไม่ได้ดำเนินการจองใด ๆ เราก็อาจเก็บข้อมูลบางอย่างของท่าน เช่น ที่อยู่ IP เบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของท่าน เวอร์ชั่นของแอปพลิเคชั่น การตั้งค่าภาษา และหน้าข้อมูลที่เราได้แสดงให้ท่านเห็น ในกรณีที่ท่านใช้อุปกรณ์พกพา เราอาจเก็บข้อมูลที่ใช้ในการระบุอุปกรณ์พกพาของท่าน ตลอดจนการตั้งค่าเฉพาะอุปกรณ์ ลักษณะเฉพาะ และข้อมูลละติจูด/ลองติจูด เมื่อท่านทำการจอง ระบบของเราจะบันทึกว่าท่านทำการจองด้วยวิธีใดและผ่านเว็บไซต์ใด ทั้งนี้ หากข้อมูลดังกล่าวสามารถระบุได้ว่าท่านเป็นบุคคลจริง จะถือว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะมีผลตามแถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ท่านสามารถเลือกได้ทุกเมื่อว่าต้องการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล (ถ้ามี) ใดให้เราทราบ อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกที่จะไม่แจ้งข้อมูลบางอย่าง การทำธุรกรรมระหว่างท่านกับเราอาจได้รับผลกระทบได้

เพราะเหตุใดเราจึงรวบรวม ใช้งาน และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล?

 • การจอง: เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อกรอกข้อมูลและจัดการการจองผ่านช่องทางออนไลน์ให้เสร็จสมบูรณ์
 • บริการลูกค้าสัมพันธ์: เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลกับบริการลูกค้าสัมพันธ์
 • รีวิวจากผู้เข้าพัก: เราอาจใช้ข้อมูลติดต่อของท่านเพื่อส่งอีเมลเชิญให้ท่านเขียนรีวิวหลังจากทริปของท่านสิ้นสุดลง ซึ่งรีวิวนี้จะช่วยให้ผู้เดินทางท่านอื่น ๆ สามารถตัดสินใจเลือกที่พักซึ่งเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด
 • กิจกรรมด้านการตลาด: นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลของท่านสำหรับกิจกรรมด้านการตลาด (ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด)
 • การสื่อสารผ่านช่องทางอื่น ๆ : ในบางโอกาส เราอาจติดต่อท่านผ่านทางอีเมล โพสต์ โทรศัพท์ หรือข้อความ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับข้อมูลติดต่อที่ท่านได้แจ้งไว้ โดยมีเหตุผลหลายประการด้วยกันที่เราจะติดต่อท่าน:
  • เราอาจจะตอบกลับหรือดำเนินการเกี่ยวกับคำขอพิเศษที่ท่านแจ้งไว้
  • หากท่านยังทำการจองออนไลน์ไม่เสร็จสมบูรณ์ เราอาจส่งอีเมลถึงท่านเพื่อแจ้งเตือนให้ดำเนินการต่อ โดยเราเชื่อว่าบริการเพิ่มเติมนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่าน เนื่องจากท่านจะสามารถทำการจองต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องค้นหาที่พักใหม่อีกครั้ง หรือต้องกรอกข้อมูลการจองทั้งหมดตั้งแต่แรก
  • เมื่อท่านใช้งานบริการของเรา เราอาจส่งแบบสอบถามหรือเชิญให้ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้เว็บไซต์ของเรา
 • วัตถุประสงค์ทางด้านกฎหมาย: ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการสืบสวนหรือการปฏิบัติตามข้อบังคับ
 • การตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง: เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง รวมทั้งการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการกระทำไม่พึงประสงค์
 • การพัฒนาบริการของเรา: เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการวิเคราะห์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้พัฒนาบริการของเรา มอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้งาน และพัฒนาการทำงาน ตลอดจนคุณภาพของบริการด้านการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ของเรา

ทั้งนี้ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของท่านดังที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนั้น เราจะอ้างอิงตามกฎหมายดังต่อไปนี้:

 • ประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามสัญญา: การใช้ข้อมูลของท่านอาจมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านมีอยู่กับเรา ยกตัวอย่างเช่น หากท่านใช้บริการของเราเพื่อจองที่พักออนไลน์ เราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ในการจองและจัดการการจองให้เสร็จสมบูรณ์ภายใต้สัญญาที่เรามีกับท่าน
 • ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย: เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่าน ไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ อีเมล หรือจดหมายข่าว เพื่อพัฒนาหรือโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ และเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตรวจสอบพฤติกรรมฉ้อโกงและด้านกฎหมาย
 • ความยินยอม: เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านยินยอมเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดทางตรง โดยท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ เพียงติดต่อเราตามที่อยู่ซึ่งปรากฏท้ายแถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามอย่างไร?

 • Booking.com: เราได้ร่วมงานกับ Booking.com B.V. ซึ่งตั้งอยู่ที่ Herengracht 597, 1017 CE อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ (www.booking.com) (ในที่นี้จะเรียกว่า Booking.com) เพื่อเสนอบริการการจองออนไลน์ของเรา ในขณะที่เราให้บริการเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้และท่านดำเนินการจองโดยตรงผ่านเรา การจองทั้งหมดจะดำเนินการผ่าน Booking.com ดังนั้นข้อมูลที่ท่านแจ้งบนเว็บไซต์นี้จะแบ่งปันกับ Booking.com และเว็บไซต์แอฟฟิลิเอตอื่น ๆ ด้วย โดยข้อมูลในที่นี้อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลการชำระเงิน ชื่อลูกค้าที่เดินทางกับท่าน และความต้องการใด ๆ ที่ท่านแจ้งไว้ในขณะที่ทำการจอง หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัท Booking.com ท่านสามารถไปที่หน้าเกี่ยวกับ Booking.com
  Booking.com จะส่งอีเมลยืนยันการจอง อีเมลก่อนวันที่เช็คอิน และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับย่านและที่พักของเรา นอกจากนี้ Booking.com ยังพร้อมให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงจากออฟฟิศท้องถิ่น ซึ่งให้บริการในกว่า 20 ภาษา โดยการแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริการลูกค้าสัมพันธ์ทั่วโลกของ Booking.com จะช่วยให้พนักงานของเราสามารถช่วยท่านได้ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือ ทั้งนี้ Booking.com อาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ด้านเทคนิค การวิเคราะห์ข้อมูล และการตลาด ดังที่ได้อธิบายไว้แล้วในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Booking.com นอกจากนี้ อาจมีการแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริษัทสมาชิกอื่น ๆ ในกลุ่ม Priceline Group (Agoda.com, Rentalcars.com และ Kayak.com) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อมอบข้อเสนอด้านการเดินทางที่ท่านอาจสนใจ รวมถึงเสนอบริการที่คัดสรรมาสำหรับท่าน หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องการดำเนินการของ Booking.com ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อ customer.service@booking.com
 • BookingSuite: เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ BookingSuite B.V. ซึ่งตั้งอยู่ที่ Herengracht 597, 1017 CE อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ (suite.booking.com) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการเว็บไซต์นี้ โดย BookingSuite จะแบ่งปันข้อมูลของท่านกับ Booking.com เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม: เราอาจใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแทนเรา การดำเนินการดังกล่าวเกิดจากเหตุผลหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น อำนวยความสะดวกด้านชำระเงิน ส่งข้อมูลการตลาดหรือบริการสนับสนุนเชิงวิเคราะห์ ผู้ดำเนินการเหล่านี้มีภาระผูกพันตามข้อตกลงการรักษาความลับและไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ของผู้ดำเนินการเองหรือเพื่อจุดประสงค์อื่น
 • หน่วยงานผู้มีอำนาจ: เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกระบวนการทางกฏหมายที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงเปิดเผยแก่หน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ หากเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับป้องกัน ตรวจสอบ หรือฟ้องร้องการฉ้อโกงและการกระทำผิดทางอาญา

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการแก่ท่าน รวมถึงให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ (รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาเอกสาร) นอกจากนี้เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับแก้ไขข้อโต้แย้งกับฝ่ายอื่น และเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราเก็บไว้จะเป็นไปตามแถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

มาตรการความปลอดภัยใดบ้างที่นำมาใช้ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน?

ตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ เราปฏิบัติตามกระบวนการเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไม่เหมาะสม เราใช้ระบบธุรกิจและกระบวนการธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านแจ้งให้เราทราบ อีกทั้งใช้กระบวนการความปลอดภัยและการจำกัดทางเทคนิคและกายภาพสำหรับการเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในเซิร์ฟเวอร์ของเรา โดยมีเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติงาน

ท่านสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้อย่างไร?

ท่านมีสิทธิ์เสมอในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บไว้ และสามารถแจ้งความประสงค์ขอดูข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยส่งไปยังอีเมลที่ระบุไว้ด้านล่าง โปรดระบุหัวเรื่องอีเมลว่า “Request personal information” (เป็นภาษาอังกฤษ) เพื่อให้ดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้หากพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีนั้นไม่ถูกต้อง หรือหากท่านไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป หรือหากท่านมีข้อซักถามว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตัวท่านถูกนำไปใช้อย่างไร หรือคำถามเกี่ยวกับแถลงการณ์ด้านความเป็นส่วนตัว โปรดส่งอีเมลหรือเขียนข้อความถึงเราโดยใช้ที่อยู่ด้านล่าง เราจะดำเนินการกับคำขอของท่านโดยปฏิบัติตามกฏหมายด้านคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้

ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน?

โรงแรมมุซาชิยะ ที่อยู่ 250-0522 คานางาวะ, ฮาโกเน่, Motohakone 20, ญี่ปุ่น หากท่านมีคำแนะนำหรือความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับแถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ musasiya@eos.ocn.ne.jp

ปิด